Meniu Uždaryti

Konkursas

Konkursą skelbia Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija, įmonės kodas 190609055, adresas: Alėjos g. 26, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., LT-67279, tel. (8 313) 43 373.
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams pareigoms užimti, 1 etatas.
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.
Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.

Darbo pobūdis:
• direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja nepedagoginio personalo darbą progimnazijoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
• vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
• tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,8-14,3.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
• mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Office Word, Excel);
• naudotis internetu;
• išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
• gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.

Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
• darbų saugos pažymėjimas;
• civilinės saugos pažymėjimas;
• energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas;
• vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• užpildytą pretendento anketą;
• gyvenimo aprašymą;
• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pretendentai dokumentus teikia el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t. y. nuo 2023-03-01 iki 2022-03-15. Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8 313) 43 373, el. p. mokykla@leipalingis.lt

Informacija paskelbta 2023-03-01.

Skip to content