Meniu Uždaryti

VEIKLA

Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas “Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Druskininkų savivaldybės mero 2020 m. kovo 18 d. potvarkis Nr. P5-20 “Dėl nustatyto mokesčio už neformalųjį švietimą Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose bei atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo”

Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-203 “Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokylinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-63 “Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 “Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo” pakeitimo”

Skip to content