Meniu Uždaryti

Korupcijos prevencija

Etikos ir antikorupcijos elgesio kodeksas

Korupcijos prevencijos 2023-2024 metų veiksmų planas

Atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

KORUPCIJOS PREVENCIJA
JEI SUSIDŪRĖTE SU GALIMA KORUPCINE VEIKA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS LEIPALINGIO PROGIMNAZIJOJE, GALITE KREIPTIS:
Tel.: 8 68699085, el. pastas: lina.grazuliene@leipalingis.lt
Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą progimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Gražulienė.

Pateikti pranešimą raštu galima:
• pristatant pranešimą į 11 kab. (darbo laikas 08:00-17:00 val.)
• siunčiant paštu adresu: Alėjos g. 26, Leipalingio miestelis, Druskininkų savivaldybė
• siunčiant elektroniniu paštu: lina.grazuliene@leipalingis.lt

Kreipiantis raštu nurodykite:
• Vardą, pavardę.
• Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti).
• Progimnazijos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas.
• Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

STT ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų):
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
• užpildydami pranešimą internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Pateikti duomenis apie savo privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka privalo progimnazijos direktorius, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams,  viešųjų pirkimų komisijos nariai.

Skip to content