Meniu Uždaryti

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505 „Sportuokime visi-maži ir dideli!”
Leipalingio progimnazija  šių metų pradžioje pateikė sporto projekto „Sportuokime visi – maži ir dideli !“ paraišką Sporto rėmimo fondui sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, kuriam Sporto rėmimo fondas pritarė ir skyrė finansavimą iš 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų (Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505).

Bendra projekto vertė – 36430,44 eurų. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505 „Sportuokime visi-maži ir dideli!” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Druskininkų savivaldybė prie šio projekto prisideda 10 procentų. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-06-14 – 2024-06-21.

 Labai džiaugiamės, kad šis projektas suteiks galimybę įsigyti naujus lauko žaidimų aikštelės įrengimus patiems mažiausiems ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ vaikučiams! Įrenginių vertė – 13641,0 euras.

Per 36 projekto įgyvendinimo mėnesius bus įvykdyta 10 sportinių veiklų su tikslu įtraukti kuo daugiau progimnazijos bendruomenės narių. Ypatingą dėmesį skirsime ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ vaikams – organizuosime jiems reguliarias fizinio aktyvumo veiklas. Taip pat stiprinsime visų projekto dalyvių sveikos gyvensenos įgūdžius, mokėjimą suderinti fizinio aktyvumo, pažinimo, bendruomeniškumo kompetencijas, įtrauksime ( ne mažiau 25 %) labiausiai socialiai pažeidžiamų progimnazijos bendruomenės narių.

Numatome, kad per 36 projekto įgyvendinimo mėnesius veiklose sudalyvaus apie 494 Leipalingio progimnazijos bendruomenės narių. Projekto poveikį dalyviams vertinsime per poveikio aspektus tikslinėms grupėms – tai fizinės ir emocinės sveikatos sustiprėjimas, padidėjęs fizinis aktyvumas, įsitraukimas į reguliarias fizinio aktyvumo veiklas, sveikos gyvensenos ir sportinių įgūdžių gilinimas, tobulinimas, socialinės atskirties mažinimas, kokybiškas vaikų užimtumas vasaros atostogų metu.

Leipalingio progimnazijos sporto projektas „Sportuokime visi-maži ir dideli!” jau pradėtas įgyvendinti – 30 progimnazijos mokinių ir 30 progimnazijos bendruomenės narių dalyvauja vasaros poilsio stovykloje (kitokio formato sporto pažinimas). Džiaugiamės turėdami galimybę aktyviai fiziškai stovyklauti, stiprinti sveikos gyvensenos, sportinius įgūdžius.

***Sporto rėmimo fondas 2021 metais gavo 1310 paraiškų finansavimui gauti. 2021 metų Sporto rėmimo fondo (SRF) kvietimo lėšos –15 mln. eurų buvo paskirstytos daugiau nei 220-čiai sporto projektui, iš jų beveik 5,3 mln. eurų paskirstyti 73 sporto projektams, skirtiems veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą. Finansavimą gavę projektai bus įgyvendinami 2021–2025 m., kurių tikslas – įtikinti judėjimo nauda.Padėka Jūratei Čaplikienei, Eugenijai Urbonienei, Viktorijai Mažeikienei, Gerdai Revenkienei už kūrybiškumą, atsakingumą, nuoširdumą, dirbant stovykloje su mūsų mokinukais.

Nuoširdžiausia padėka Aurimui Gudaičiui už tą tikrąją sportinę dvasią, kuri įtraukia vis daugiau norinčių aktyviai sportuoti, stiprėti fiziškai.

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505 „Sportuokime visi-maži ir dideli!” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. SRF-SIĮ-2021-1-0505). Bendra projekto vertė – 36430,44 eurų. 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos projektas “Sportuokime visi – maži ir dideli!” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas įgauna pagreitį. Puikiai pavykusi vaikų vasaros sporto  stovykla suteikė Leipalingio progimnazijos mokinukams daug gražių akimirkų, o rugsėjo 3 d. progimnazijos bendruomenę apjungė dar viena laimėto sporto projekto veikla – tai  turistinis žygis dviračiais „1944-1953 m. kovotojų keliais“.

Leipalingio progimnazijos mokiniai, mokytojai, progimnazijos bendruomenės nariai vyko į Dulgininkų miške  buvusią Leipalingio Pūščios partizanų stovyklavietę. Trumpam žygio dalyviai  sustojo prie Šerkšnų šeimos koplytstulpio. Žygio vadovė Laima Žukauskaitė papasakojo, kad iš šios šeimos kilęs partizanas Antanas Šerkšnas-Bijūnas. Toliau tiltu kirtę Seiros upelį, dviratininkai pasiekė  Dugininkų kaimą, įsikūrusį šalia Dulgo ežero.  Miško pakraščio  keliuku patraukė gilyn  stovyklavietės link, kurią buvo aplankęs Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Pūščios partizanų stovyklavietė įsikūrusi šalia Dulgelės upelio ir jau tyrinėta Nacionalinio muziejaus archeologų. Joje rasti šaukštai, peiliai, šautuvai, partizano uniformos audinio skiautė, bidonas, skirtas virti maistui, kiti smukūs daiktai bei blindažo duobė, liudijanti buvus nemažą stovyklavietę, nors NKVD dokumentuose nebuvo užfiksuota.  Tačiau rastų radinių išsidėstymas liudija, kad ji vis tik buvo toje vietoje.

Žygio dalyviai, kurių buvo net 30,  numynė dviračiais apie 25 kilometrus, – tai tikrai nemažas iššūkis tiek jaunesniems žygio dalyviams, tiek ir vyresniesiems. Gera nuotaika, bendrumo jausmas dar ilgai išliks kiekvieno prisiminimuose apie patirtus iššūkius, pamatytas istorines gimtojo krašto vietas.

 

Mažieji Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio skyriaus „Liepaitė“ sportininkai

 

     Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505 „Sportuokime visi-maži ir dideli!” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas toliau tęsia projekte numatytas veiklas. Nuo projekto pradžios Leipalingio progimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo keliose veiklose – tai vasaros sporto stovykloje, turistiniame žygyje dviračiais.

     Šiandien norime pasidžiaugti Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokykliniame skyriuje „Liepaitė“  vykstančia veikla – tai reguliariomis fizinio aktyvumo veiklomis.

     Mažieji sportininkai nuo mokslo metų pradžios kiekvieną savaitės  trečiadienį ir penktadienį pagal nustatytą tvarkaraštį sportuoja ikimokyklinio skyriaus „Liepaitė“ salėje. Fizinio aktyvumo veiklos suderintos ir atitinka mažųjų amžių ir fizines galimybes. Keturių grupių vaikučiai per savaitę sportuoja po 40 min. (vienas užsiėmimas trunka 20 min.). Šaltas oras kol kas neleidžia vykdyti fizinio aktyvumo veiklas lauke, tačiau mažieji ir jų auklėtojai su nekantrumu laukia pavasario. Iš projekto lėšų yra nupirkta žaidimų aikštelės įranga, kuri jau keliauja į mokyklą ir netrukus bus pradėta įrenginėti darželio lauko teritorijoje. Džiaugiamės, kad  mūsų mažieji jau netrukus galės saugiai ir aktyviai sportuoti lauke, naudodamiesi naujais žaidimų aikštelės įrenginiais.

Leipalingio progimnazija toliau vykdo sporto projekto „Sportuokime visi – maži ir
dideli !“ veiklas, kurių vykdymui finansavimą skyrė Sporto rėmimo fondas, kurį
administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Druskininkų savivaldybė prie šio projekto
prisideda 10 procentų. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-06-14 – 2024-06-21.
Gegužės 6 d. Leipalingio progimnazijoje vyko Druskininkų savivaldybės Leipalingio
progimnazijos bendruomenės sporto varžybos. Lietaus debesėliai šventės nesugadino –
dalyvauti įvairiose varžybose susirinko virš 100 dalyvių. Šventės dalyvius pasveikinti atvyko
Druskininkų savivaldybės tarybos narys Algis Bolys, Druskininkų savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Inga Jakavonienė, Jurgita
Naruckienė ir Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys.
Labai džiaugiamės sulaukę svečių – Druskininkų lopšelio – darželio “Žibutė”
direktorės Rasos Vaisietienės su savo darbuotojų komanda, Druskininkų “Ryto” gimnazijos
krepšinio trenerio Hario Eitmančio su gimnazistų ir gimnazijos darbuotojų krepšininkų
komandomis , o taip pat mokinių tėvų, kurie atvyko pasportuoti kartu su savo vaikais.
Šventės dalyviai varžėsi komandinėse estafečių varžybose, „Krepšinis 3×3“
varžybose, futbolo „5×5“ varžybose. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti medaliais,
taurėmis bei įvairiais prizais.

Skip to content